akreditované semináře MŠMT, DVPP, další vzdělávání pedagogických pracovníků, šablony, akrditované kurzy MPSV, kurzy pro pracovníky přímé péče, semináře pro firmy, akreditované zdravotní kurzy, kurzy první pomoci, kurzy pro zaměstnance sociálních služeb

akreditace MŠMT, akreditace MPSV, první pomoc, DVPP, další vzdělávání pedagogických pracovníků, šablony, semináře v rámci šablon, BOZP, vzdělávání pedagogů, vzdělávání pracovníků přímé péče

O nás

PMeduca Vás vítá na našich webových stránkách!

Kdo jsme?

Jsme akreditovaná vzdělávací instituce MŠMT. Zaměřujeme se zejména na další vzdělávání pedagogických pracovníků ve zdravotnické oblasti. Dále se věnujeme vzdělávání pracovníků přímé péče s akreditací MPSV v oblasti zdravotně-sociální a zdravotních sester pracujících v sociálních službách.

Vzděláváme zaměstnance firem v první pomoci v rámci BOZP (dle zákona č. 262/2006Sb., Zákoník práce, Část pátá: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, Hlava I: Předcházení ohrožení života a zdraví při práci §102 odst. 6).


V čem jsme vyjímeční?

Přijedeme k Vám do školy/školky, sociálního zařízení, instituce, firmy v den a čas, který Vám bude vyhovovat!

Jsme flexibilní!

Naši lektoři jsou odborníci ve svém oboru a mají navích pedagogické zkušenosti!

Naše semináře/kurzy jsou vedeny praticky bez zbytečného teoretizování!


Kam za Vámi přijedeme?

Kamkoliv, po celé ČR.