akreditované semináře MŠMT, DVPP, další vzdělávání pedagogických pracovníků, šablony, akrditované kurzy MPSV, kurzy pro pracovníky přímé péče, semináře pro firmy, akreditované zdravotní kurzy, kurzy první pomoci, kurzy pro zaměstnance sociálních služeb

akreditace MŠMT, akreditace MPSV, první pomoc, DVPP, další vzdělávání pedagogických pracovníků, šablony, semináře v rámci šablon, BOZP, vzdělávání pedagogů, vzdělávání pracovníků přímé péče

PMEDUCA

ŠKOLENÍ A KURZY SE ZDRAVOTNICKOU TÉMATIKOU

 

Vítejte na stránkách PMeduca, kde najdete vše o školeních a kurzech první pomoci, a dalších kurzech se zdravotnickou tématikou. pmeduca

Na úvod si dovolím dvě jednoduché otázky:

Proč se učit základům první pomoci?

Protože se kdykoliv můžeme ocitnout v situaci, kdy budeme jejich znalost potřebovat. Poskytnout první pomoc člověku v ohrožení života není jen projevem odvahy a dobré vůle, ale naší povinností. Poskytnout první pomoc musí ze zákona každý občan České republiky starší 18 let, pokud tím neohrozí vlastní zdraví či život.

Proč se učit základům první pomoci s námi?

Jsme vzdělávací instituce akreditovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Kurzy se zdravotní tematikou pořádáme pět let.

Všechny naše lektorky mají dlouholeté zkušenosti z pedagogické a zdravotnické praxe.

Nabízíme kurzy zásad první pomoci pro nejrůznější situace a pro všechny typy prostředí, kde má jejich znalost největší uplatnění:

  • kurz pro sociální pracovníky a pracovníky přímé péče akreditovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR,
  • kurz pro zdravotní sestry akreditovaný Českou asociací sester,
  • kurz pro pedagogy a zaměstnance firem dle zákoníku práce, části Bezpečnost a ochrana zdraví při práci,
  • kurzy pro žáky mateřských a základních škol.

 

Naše školení je zaměřeno na praktický nácvik, díky němuž se zásady první pomoci vštípí do paměti. Absolventi kurzu se pak nemusejí bát, že by si v kritické situaci nevěděli rady.

 

Mgr. Pavlína Miltová, PMeduca